VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

  • Nhân Viên Kinh Doanh
  • Nhân Viên Marketting
  • Nhân Viên Văn phòng
  • Nhân Viên QL Kho
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CP SX TMDV AN BẢO

VPGD: 365 – 367 Tôn Đức Thắng – TP. Đà Nẵng

Website: www.anbaoco.com.vn

---o0o---

 https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/380349810_6497581296945216_3495990171208649413_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5614bc&_nc_ohc=Wn_IayXKP38AX_2xogW&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=00_AfC9muWDluZuuAYzguI9GMz-oNRYU5EV4VPClWyVVJ5-sw&oe=65126A90