DANH MỤC SẢN PHẨM

Bóng chữa cháy tự động ELIDE

Mã sản phẩm: ELIDE

CHI TIẾT

Bình cầu chữa cháy

Mã sản phẩm: XZFTB-6/XZFTB-8

CHI TIẾT

Bình chữa cháy CO2 MT24 24kg

Mã sản phẩm: MT24

CHI TIẾT

Bình bột chữa cháy bột MFZ35 35kg

Mã sản phẩm: MFZ35

CHI TIẾT

Bình chữa cháy CO2

Mã sản phẩm: MT3/MT5

CHI TIẾT

Bình chữa cháy ABC

Mã sản phẩm: MFZL4/MFZL8

CHI TIẾT

Bình chữa cháy BC

Mã sản phẩm: MFZ4/MFZ8

CHI TIẾT

Bình chữa cháy 1KG/2KG

Mã sản phẩm: MFZ1/MFZ2

CHI TIẾT