DANH MỤC SẢN PHẨM

Găng tay chịu nhiệt G64

Mã sản phẩm: ABS_GT.CN.G64

CHI TIẾT

Găng chống rung TQ

Mã sản phẩm: ABS_GT.CR.TQ

CHI TIẾT

Găng chống rung, va đập VV900

Mã sản phẩm: ABS_GT.DEL.VV900

CHI TIẾT

Găng tay chịu nhiệt HERCULE

Mã sản phẩm: ABS_GT.DEL.VV750

CHI TIẾT

Găng chịu nhiệt 1000 độ tráng nhôm

Mã sản phẩm: ABS_GT.TN.TQ1000

CHI TIẾT

Găng chịu nhiệt 500độ tráng nhôm

Mã sản phẩm: ABS_GT.TN.TQ500

CHI TIẾT

Găng chịu nhiệt 250độ tráng nhôm

Mã sản phẩm: ABS_GT.TN.TQ250

CHI TIẾT

Găng chịu nhiệt Blu AL165

Mã sản phẩm: ABS_GT.AL165

CHI TIẾT

Găng chịu nhiệt Blu AL145

Mã sản phẩm: ABS_GT.AL145

CHI TIẾT

Găng chịu nhiệt Ansell 42474

Mã sản phẩm: ABS_GT.AN42474

CHI TIẾT