Găng tay cách điện Yotsugi

Mã sản phẩm : ABS_GT.YOT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

ITEM NO.           LENGTH           SIZE            A.C.PROOF TEST VOLTAGE         A.C.MAXIMUM USE VOLTAGE
YS-101-20-03    380mm(15in.)    LL                            20KV / 1min                                         7000V
YS-101-21-03    380mm(15in.)    L                              20KV / 1min                                         7000V
YS-101-22-03    380mm(15in.)    M                             20KV / 1min                                         7000V
YS-101-20-01    460mm(18in.)    LL                            20KV / 1min                                         7000V
YS-101-21-01    460mm(18in.)    L                              20KV / 1min                                         7000V
YS-101-22-01    460mm(18in.)    M                             20KV / 1min                                         7000V
YS-101-90-04    380mm(15in.)    LL                            20KV / 3min                                        17000V
YS-101-90-03    380mm(15in.)    L                              20KV / 3min                                        17000V
YS-101-90-02    380mm(15in.)    M                             20KV / 3min                                        17000V
YS-101-31-04    460mm(18in.)    LL                            20KV / 3min                                        17000V
YS-101-31-03    460mm(18in.)    L                              20KV / 3min                                        17000V
YS-101-31-02    460mm(18in.)    M                             20KV / 3min                                        17000V
YS-101-32-04    460mm(18in.)    LL                            30KV / 3min                                        26500V
YS-101-32-03    460mm(18in.)    L                              30KV / 3min                                        26500V
YS-101-32-02    460mm(18in.)    M                             30KV / 3min                                        26500V

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Ghế cách điện chân sứ

Mã sản phẩm: ABS_GH.VCD

CHI TIẾT

Nón cách điện North A79

Mã sản phẩm: ABS_N.A79

CHI TIẾT

Giày cách điện Hans-HS77

Mã sản phẩm: ABS_GD.HAN.HS77

CHI TIẾT

Găng tay cách điện VICADI

Mã sản phẩm: ABS_GT.VIC

CHI TIẾT