Thảm cách điện

Mã sản phẩm : ABS_TH.VIC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

* Thảm cách điện 1Kv
-    Điện áp kiểm tra: 2kv/1 phút
-     Màu: Nâu đỏ.
-    Chất liệu: Cao su thiên nhiên.
-    Kích thước: 1m x 1m./ 1m x 0,65m
-    Độ dày: 6-8 mm
-    Theo tiêu chuẩn: TCVN 5589 - 1991
-    Xuất xứ: Vicadi-Việt Nam


 * Thảm cách điện 10 Kv
-    Điện áp kiểm tra: 10kv/1 phút
-     Màu: Nâu đỏ.
-    Chất liệu: Cao su thiên nhiên.
-    Kích thước: 1m x 1m./ 1m x 0,65m
-    Độ dày: 6-8 mm
-    Theo tiêu chuẩn: TCVN 5589 - 1991
-    Xuất xứ:Vicadi - Việt Nam.

*    Thảm cách điện 22 Kv
-    Điện áp kiểm tra: 22kv/1 phút
-    Màu: Nâu đỏ.
-    Chất liệu: Cao su thiên nhiên
-    Kích thước: 1m x 1 m./ 1m x 0,65m
-    Độ dày: 6-8 mm
-    Theo tiêu chuẩn: TCVN 5589 – 1991
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi - Việt Nam.

*   Thảm cách điện 35 Kv
-    Điện áp kiểm tra: 35kv/1 phút
-    Màu: Nâu đỏ.
-    Chất liệu: Cao su thiên nhiên
-    Kích thước: 1m x 1 m./ 1m x 0,65m
-    Độ dày: 6-8 mm
-    Theo tiêu chuẩn: TCVN 5589 – 1991
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi - Việt Nam.

 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Thảm cách điện

Mã sản phẩm: ABS_TH.VIC

CHI TIẾT

Ủng cách điện Vicadi

Mã sản phẩm: ABS_U.VIC

CHI TIẾT

Giày cách điện Hans-HS77

Mã sản phẩm: ABS_GD.HAN.HS77

CHI TIẾT

Nón cách điện North A79

Mã sản phẩm: ABS_N.A79

CHI TIẾT