Ủng cách điện Vicadi

Mã sản phẩm : ABS_U.VIC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

* Ủng cách điện Vicadi 3.5kv 
-    Màu sắc: hồng đỏ
-    Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên
-    Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5588 - 1991 Điện áp kiểm tra: 5 KV
-    Thời gian kiểm tra:1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi - Việt Nam.
*  Ủng cách điện Vicadi 22 kv 
-    Màu sắc: hồng đỏ
-    Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên
-    Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5588 - 1991
-    Điện áp kiểm tra: 22 KV
-    Thời gian kiểm tra:1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi - Việt Nam
*  Ủng cách điện Vicadi 30 kv 
-    Màu sắc: hồng đỏ
-    Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên
-    Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5588 - 1991
-    Điện áp kiểm tra: 30 KV
-    Thời gian kiểm tra:1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi - Việt Nam
*  Ủng cách điện Vicadi 35 kv 
-    Màu sắc: hồng đỏ
-    Vật liệu chính: Cao su thiên nhiên
-    Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5588 - 1991
-    Điện áp kiểm tra: 35 KV
-    Thời gian kiểm tra:1 phút
-    Dòng dò đạt: ≤ 9mA
-    Có phiếu kiểm tra xuất xưởng
-    Xuất xứ: Vicadi - Việt Nam
 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Nón cách điện TD N20

Mã sản phẩm: ABS_N.N20

CHI TIẾT

Ủng cách điện Yotsugi

Mã sản phẩm: ABS_U.YOT

CHI TIẾT

Găng tay cách điện Novax

Mã sản phẩm: ABS_GT.Novax

CHI TIẾT

Nón cách điện North A79

Mã sản phẩm: ABS_N.A79

CHI TIẾT